Put On — English German translation3 found

put on (v) (clothing) ankleiden (v) (clothing)
put on (v) verstreichen (v)
put on (v) (apply) verabreichen (v) (apply)
See all English German translation →

Put On — English Italian translation3 found

put on (v) (radio - television) accendere (v) (radio - television)
put on (v) (public transportation) mettere (v) (public transportation)
put on (v) (apply) mettere (v) (apply)
See all English Italian translation →

Put On — English French translation3 found

put on (v) (clothing) habiller (v) (clothing)
put on (v) (radio - television) ouvrir (v) (radio - television)
put on (v) (apply) appliquer (v) (apply)
See all English French translation →

Put On — English Portuguese translation3 found

put on (v) (apply) espalhar sobre (v) (apply)
put on (v) (apply) aplicar (v) (apply)
put on (v) (public transportation) providenciar (v) (public transportation)
See all English Portuguese translation →

Put On — English Slovenian translation3 found

put on (v) (weight) gå upp (v) (weight)
put on (v) (radio - television) sätta på (v) (radio - television)
put on (v) (apply) anbringa (v) (apply)
See all English Slovenian translation →

Put On — English Spanish translation3 found

put on (v) (light) encender (v) (light)
put on (v) (apply) poner (v) (apply)
put on (v) (radio - television) encender (v) (radio - television)
See all English Spanish translation →

Put On — English Dutch translation3 found

put on (v) (clothing) aantrekken (v) (clothing)
put on (v) (apply) opleggen (n) (v) (apply)
put on (v) (public transportation) inleggen (v) (public transportation)
See all English Dutch translation →

Put On — English Polish translation3 found

put on (n) nakładać (n)
put on (n) założyć (n)
put on (n) nastawić (n)
See all English Polish translation →

Put On — English Czech translation3 found

put on obout
put on obout si
put on předstírat
See all English Czech translation →